Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

När hämtas avfallet i midsommar?

Läs under Driftinformation och håll utkik i vårt nyhetsflöde, där informerar vi om eventuella förändringar.