Hur påverkas flerbostadshus och verksamheter av den nya taxan?

Svar: För flerbostadshus och verksamheter är det svårt att ge ett generellt svar, då både storlek och antalet behållare för restavfall påverkar avgiften. Ju större mängder restavfall du har, desto dyrare blir det. Det gör det också möjligt att påverka dina egna kostnader, om du minskar mängden restavfall. Därför kan det vara bra om du ser över din avfallshantering.