Hur mycket insamlat hushållsavfall går till energiåtervinning idag?

När Avfallsplanen och dess mål togs fram så var andelen 54 %. Under 2021 var andelen 50 %. Det går alltså åt rätt håll men tyvärr långsammare än vad vi hade trott och hoppats på.