Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Hur mycket insamlat hushållsavfall går till energiåtervinning idag?

När Avfallsplanen och dess mål togs fram så var andelen 54 %. Under 2021 var andelen 50 %. Det går alltså åt rätt håll men tyvärr långsammare än vad vi hade trott och hoppats på.