Hur mycket förpackningar samlas in för återvinning i Vafabmiljös region?

År 2020 samlades det in 66 kg/person och år av förpackningar och returpapper. Material som till stora delar gick att återvinna och göra nya eller andra typer av produkter av.