Hur beställer jag en extra tömning?

För att beställa en extra tömning av ditt rest- och matavfall (gröna och bruna tunnan) kan du kan kontakta oss på telefon på 021-39 35 00 eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. En extra tömning utförs inom tre arbetsdagar från det att vi tagit emot och bekräftat din beställning och debiteras enligt aktuellt pris i Avfallstaxan.

För att beställa en extra tömning av slam, fett eller latrin behöver du kontakta oss, samma telefonnummer och e-postadress som ovan.