Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Hur beställer jag en extra tömning?

För att beställa en extra tömning av ditt rest- och matavfall (gröna och bruna tunnan) kan du kan kontakta oss på telefon på 021-39 35 00 eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. En extra tömning utförs inom tre arbetsdagar från det att vi tagit emot och bekräftat din beställning och debiteras enligt aktuellt pris i Avfallstaxan.

För att beställa en extra tömning av slam, fett eller latrin behöver du kontakta oss, samma telefonnummer och e-postadress som ovan.