Hur beställer jag en extra tömning?

För att beställa en extra tömning av ditt rest- och matavfall (gröna och bruna tunnan) kan du kan kontakta oss på telefon på 021-39 35 00 eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. En extra tömning kostar 475 kr och utförs inom tre arbetsdagar från det att vi tagit emot och bekräftat din beställning.

För att beställa en extra tömning av slam, fett eller latrin behöver du kontakta oss, samma telefonnummer och e-postadress som ovan.