Finns det regler eller lagar om återvinning av byggmaterial vid rivningar?

Ja. Sedan sommaren 2020 finns det krav på att en återbruksinventering ska göras inför en rivning. Byggherren har ansvar för detta enligt plan- och bygglagen. Det innebär att en materialinventering ska genomföras av någon med god kompetens och erfarenhet inom området, för att identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till.