Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Tar ni emot ensilageplast?

Vi tar inte emot ensilageplast på återbruken. Ensilageplast hör till förpackningar och ingår i det så kallade producentansvaret, det ska därför lämnas till din återförsäljare. Läs mer om Svensk Ensilageplast Retur via länken: Svepretur – en enkel återvinningslösning