Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Tar ni emot ensilageplast?

Vi tar inte emot ensilageplast på återbruken. Ensilageplast hör till förpackningar och ingår i det så kallade producentansvaret, det ska därför lämnas till din återförsäljare. Läs mer om Svensk Ensilageplast Retur via länken: Svepretur – en enkel återvinningslösning