Avfallsabonnemang för verksamheter

Som verksamhetskund har du flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam, fett och/eller latrin. Om det finns beviljade undantag/tillstånd upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga. Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag.

 

Hyr du ut din fastighet?

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som har betalningsansvaret för hushållsavfallet. Vi tecknar bara abonnemang med fastighetsägaren. Alla ändringar i abonnemanget ska därför meddelas av fastighetsägaren.

 

Villkor för anmälan om abonnemang verksamhet

Jag som gör en anmälan om abonnemang för verksamhet intygar att:

  • jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun.
  • om jag väljer att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de matavfallspåsar som Vafabmiljö tillhandahåller.
  • om jag väljer att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost.
  • jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
  • jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafabmiljö rätt att ändra abonnemanget.

Dokument och länkar

Vanliga frågor