Förseningar i sophämtningen i hela regionen
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Var lämnar jag grovavfall?

Grovavfall lämnar du på återbruken, vad som räknas som grovavfall hittar du i vår sorteringsguide. Verksamheter kan också nyttja återbruken om de har tecknat ett Återbrukskort.