Återbrukskort

Företag som vill använda återbruket måste ha ett Återbrukskort, och det gäller även när du ska lämna farligt avfall. Vi har 18 återbruk i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun, och med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga. Återbrukskortet är en smidig avfallslösning för mindre företag.

Vi erbjuder två varianter av Återbrukskort, ett för enbart farligt avfall och ett som är en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall.

Rött kort – gäller för enbart farligt avfall där företaget betalar ett pris per kilo som lämnas.
Röd/grönt kort – gäller för en kombination av verksamhetsavfall och farligt avfall.

Regler för att lämna farligt avfall

För att lämna farligt avfall på återbruket måste du ha ett giltigt Återbrukskort för farligt avfall. Anledningen är att VafabMiljö måste rapportera det farliga avfall vi tar emot från företag till Naturvårdsverket. Tänk på att du själv också måste rapportera in den mängd farligt avfall du lämnar på återbruket till Naturvårdsverket.

Farligt avfall får bara transporteras av godkänd transportör. Det innebär att verksamhetsutövaren måste ha anmält/ha tillstånd för transport av farligt avfall vilket godkänns av länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens webb.

Tänk på att exempelvis brandfarlig färg, spillolja etcetera, ställer särskilda krav på emballering, märkning, dokumentation och transport. Ansvaret ligger alltid hos avfallslämnaren.

Vissa material och ämnen får inte lämnas på återbruket. Det är bland annat asbest, bekämpningsmedel, oljeabsorbenter, småkemikalier, kvicksilverinstrument, PCB-olja. För dessa har vi enkla och miljösäkra insamlingslösningar som anpassas till ditt företag.

Regler för att lämna elavfall

När du som företagare ska lämna elavfall på återbruket behöver du visa upp ett avlämnarintyg. Det ger dig som verksamhet rätt att i El-Kretsens regi lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till återbruket. När du skapar ett avlämnarintyg fyller du i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Här skapar du ett avlämnarintyg.
Vill du veta mer kan du läsa på El-Kretsens webb.

Prisuppgift

Grundavgiften är densamma för korten. Utöver grundavgiften tillkommer en schablonavgift för grovavfall samt hanterings-/behandlingsavgift för farligt avfall enligt aktuell prislista. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med prisuppgift.

Dokument och länkar

Vanliga frågor