Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Vad har jag som företagare/fastighetsägare för ansvar när det gäller sophantering?

Fastighetsägaren ska ha abonnemang för kommunalt avfall (mat- och restavfall) samt ordna avfallsinsamling för bostadsrätter och flerfamiljshus. Kommunerna ansvarar för det kommunala avfallet och likvärdigt avfall från kontor, restauranger, skolor med flera. Har du som företagare annat avfall än mat- och restavfall ansvarar du själv för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt enligt Miljöbalken. Där kan vi på VafabMiljö hjälpa dig. Läs mer om vad som är lagstadgat gällande sophanteringen i Avfallstaxan.

Länk till Avfallstaxan.