Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Från och med 1 januari 2024 har kommunerna ansvar för att samla in förpackningar från hushåll antingen genom insamling nära fastigheter eller genom lättåtkomliga insamlingsplatser. Vafabmiljö, som kommunalförbund, tar därför över ansvaret för återvinningsstationerna i regionen.

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar fram till den 1 januari 2027, när den insamling som är nära fastigheterna förväntas vara helt utbyggd. Efter det datumet kan några återvinningsstationer fortfarande finnas kvar för att samla in större förpackningar och som ett extra stöd till den fastighetsnära insamlingen.

 

Sopor.nu – en samlingssida för återvinningsstationerna i landet

På sopor.nu hittar du Sveriges återvinningsstationer. Där kan du också se hur du ska sortera och hitta en hel del information om hur återvinningsstationerna fungerar. På sikt ska du också kunna lämna ärenden där för den station som du befinner dig på. Till dess kan du använda formuläret på den här sidan för dina ärenden.
 
Tack för att du sorterar! 
kvinna och barn går hand i hand mot en återvinningsstation kvinna och barn går hand i hand mot en återvinningsstation