Sedan årsskiftet 2023/2024 har vi ansvaret för återvinningsstationerna i regionen.

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar fram till den 1 januari 2027, när den insamling som är nära fastigheterna förväntas vara helt utbyggd. Efter det datumet kan några återvinningsstationer fortfarande finnas kvar för att samla in större förpackningar och som ett extra stöd till den fastighetsnära insamlingen.

Sopor.nu – en samlingssida för återvinningsstationerna i landet

På sopor.nu hittar du Sveriges återvinningsstationer. Där kan du också se hur du ska sortera och hitta en hel del information om hur återvinningsstationerna fungerar. Där kan du även lämna ärenden för den station du befinner dig på.
kvinna och barn går hand i hand mot en återvinningsstation kvinna och barn går hand i hand mot en återvinningsstation