Biogas

Matrester blir biogas och biogödsel

Växtkraft är VafabMiljös biogasanläggning på Gryta avfallsstation där bioavfall (matavfall) från hushåll och restauranger rötas tillsammans med vallgrödor från lantbrukare och fettavskiljarslam från storkök. Den biogas som bildas används som fordonsbränsle för bussar och bilar. Det uppkommer också en restprodukt, ett biogödsel, som lantbrukarna kan lägga på åkrarna som gödning. Genom biogasprocessen skapas ett kretslopp av energi och växtnäring.

 

Kretslopp Växtkraft Ny