Biogas

Matrester blir biogas och biogödsel

VafabMiljös biogasanläggning ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. Där rötas bioavfall från hushåll och restauranger tillsammans med vallgrödor från lantbrukare och fettavskiljarslam från storkök. Genom rötningen kan vi framställa både biogas och biogödsel.

Biogasen används som ett miljövänligt lokalproducerat fordonsbränsle till bilar och bussar. Biogödslet används av lantbrukarna som gödning på åkrarna i Mälardalen. Genom att ta tillvara på matrester, fettavskiljarslam och vallgrödor skapas ett miljövänligt kretslopp av energi och växtnäring.

Kretslopp Växtkraft Ny