Vi har en miljöbod idag som vi sorterar i. Den räcker väl?

Det är inte givet att det räcker. Det kan vara så att ni inte har alla fraktioner eller att det är en för liten miljöbod i förhållande till hur många hushåll som hör till den.