Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vem vänder jag mig till med frågor om min biogasfaktura?

Kontakta oss på ekonomi@vafabmiljo.se