Varför ska företag betala för att åka med avfall till återbruket? 

Svar: Det nya systemet blir helt enkelt mer rättvist mot alla och vi tror att det kommer bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger. Företag har tidigare betalat via så kallat Återbrukskort. Tyvärr var det inte alla företag som skaffade ett kort och betalade för sitt avfall.