Risk för förseningar på grund av snö och halka

Varför ska företag betala för att åka med avfall till återbruket? 

Svar: Det nya systemet blir helt enkelt mer rättvist mot alla och vi tror att det kommer bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.  Avfall med producentansvar kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfritt att lämna på återbruket.