Varför inför ni automatisk debitering för företag på återbruket?

Svar: Det nya systemet blir helt enkelt mer rättvist mot alla och vi tror att det kommer bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.