Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Varför har ni en viktbegränsning på max 3,5 ton för fordon som besöker återbruket?

Svar: Våra återbruk är inte dimensionerade för denna typ av fordonsstorlek. Vi har inte heller tillräckligt med behållare och utrymmen för att kunna ta emot de volymer av avfall som dessa fordon i vissa fall kan ta med sig. Enda undantaget är våra egna arbetsfordon som behöver befinna sig på ytorna för att kunna komprimera material i containrar alternativt göra viss rangering av behållare.

På Återbruket gäller en viktbegränsning om 3,5 ton. Det är ytterst få lastmaskiner/traktorer som väger mindre än så.

Med detta menar vi alltså att om du använder ett fordon som har en tjänstevikt som är högre än 3,5 ton så är återbruket inte den plats du kan lämna avfall på. Då hänvisar vi istället till våra avfallsanläggningar.