Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Var i lagstiftningen regleras den fastighetsnära förpackningsinsamlingen?

Förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samt Avfallsförordningen (2020:614).