Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Vad ingår i den fasta respektive och rörliga avgiften?

I den fasta avgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering, investeringar på återbruk och avfallsanläggningar, samt sluttäckning av de deponier som inte längre används. För hushåll ingår dessutom återbruken. I den rörliga avgiften ingår hämtning och behandling av ditt avfall baserat på det abonnemang du har valt. Den kan du påverka genom storlek på kärl och hämtningsintervall.