Vad gäller om jag lämnar privat avfall när jag använder en företagsbil?  

Svar: Kommer du med en företagsbil, lätt lastbil (skåpbil, pick-up, hantverkarbil med maxvikt 3,5 ton) så förutsätter vi att du kommer med företagsavfall. Företagsfordon som kommer till våra återbruk betalar 400 kronor + moms oavsett när de kommer, för att det är ett beslut som Vafabmiljö tagit.

Våra återbruk bekostas av våra privatpersoner och vi ser mycket tydligt att företagen inte har stått för avfallets/återbrukens kostnader utan privatpersoner har subventionerat detta i många år.

Nu när företagen står för sina kostnader får privatkunder minskade kostnader för våra återbruk. Denna mellanskillnad kommer vi använda oss av att rusta upp och bygga nya återbruk för.