Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad betyder FNI?

Fastighetsnära insamling, FNI, är insamling av förpackningar i direktanslutning till hemmet. FNI underlättar för hushållen att lämna in material till återvinning.