Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande, cancerframkallande eller giftigt för människa och miljö. En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farosymboler klassas som farligt avfall. Läs mer i vår sorteringsguide.