Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vad är ett rullstöd?

Rullstöd är en hög bur med hjul. Det underlättar vid hämtning av wellpapp. Passar företag som har mindre volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial.