Vad är ett rullstöd?

Rullstöd är en hög bur med hjul. Det underlättar vid hämtning av wellpapp. Passar företag som har mindre volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial.