Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Vad är ett rullstöd?

Rullstöd är en hög bur med hjul. Det underlättar vid hämtning av wellpapp. Passar företag som har mindre volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial.