Förseningar i sophämtningen i hela regionen
Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta

Vad är en komprimator?

En komprimator komprimerar avfallet vilket leder till att mer avfall får plats i samma behållare. Avfallet kräver då färre transporter. Komprimator passar för större industrier eller stormarknader med stora volymer av luftiga avfallsmaterial, förpackningsmaterial som t ex wellpapp, mjukplast eller brännbart avfall. En komprimator placeras oftast utomhus.