Kundservice stängt 2 juni
Kundservice stängt den 2 juni klockan 12-16
Kundservice stänger kl. 15 idag

Vad är en komprimator?

En komprimator komprimerar avfallet vilket leder till att mer avfall får plats i samma behållare. Avfallet kräver då färre transporter. Komprimator passar för större industrier eller stormarknader med stora volymer av luftiga avfallsmaterial, förpackningsmaterial som t ex wellpapp, mjukplast eller brännbart avfall. En komprimator placeras oftast utomhus.