Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Vad är en komprimator?

En komprimator komprimerar avfallet vilket leder till att mer avfall får plats i samma behållare. Avfallet kräver då färre transporter. Komprimator passar för större industrier eller stormarknader med stora volymer av luftiga avfallsmaterial, förpackningsmaterial som t ex wellpapp, mjukplast eller brännbart avfall. En komprimator placeras oftast utomhus.