Vad är en balpress?

En balpress pressar ihop avfallet till en bal. Den passar för större industrier eller stormarknader med stora volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial. En balpress placeras oftast inomhus.