Risk för förseningar på grund av snö och halka

Vad är en balpress?

En balpress pressar ihop avfallet till en bal. Den passar för större industrier eller stormarknader med stora volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial. En balpress placeras oftast inomhus.