Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Tillhandahåller Vafabmiljö de extra kärlen?

Ja.