Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Tillhandahåller Vafabmiljö de extra kärlen?

Ja.