Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Tar ni emot studiebesök?

Ja, det gör vi –  både från skolor, föreningar, organisationer och företag. Läs mer, boka ett besök eller kontakta oss här: Skola och utbildning