Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Ska den fastighetsnära insamlingen vara utbyggd 2024 eller 2027?

2027 ska allt vara utbyggt. 2024 tar vi över det som redan finns idag, med finansiering av producenterna.