Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kan jag slänga wellpapp och förpackningar i samma kärl efter 2024?

Ja, det fungerar rent materialmässigt. Skrymmande förpackningar i kärlen leder däremot ofta till överfyllda kärl och behov av tätare tömningsintervall.