Risk för förseningar på grund av snö och halka

Krävs det någon form av tillstånd att utföra arbete med asbest själv?

Det krävs inget tillstånd. Om du anlitar ett saneringsföretag, måste företaget ansöka om tillstånd att få utföra arbetet.