Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kommer det krävas ett visst antal kärl? Vad blir skillnaden i kostnad?

Kravet är att förpackningar av plast, papper, ofärgat och färgat glas samt metall ska sorteras ut separat vilket blir fem separata fraktioner för förpackningar. Sedan tillkommer kärl för matavfall, restavfall och tidningar. Alltså totalt minst åtta fraktioner.

Dimensioneringen av hur många kärl som behövs för varje fraktion utgår från hur många hushåll som är anknutna. Skillnaden i kostnad beror på vad just ni betalar idag men om ni redan har fastighetsnära insamling så försvinner den kostnaden, i de allra flesta fall.