Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kan vi få statistik på hur mycket avfall vi kört in till er?

Statistik kan endast tas fram för massor som är över 100 ton och deklarerade.

Vid frågor gällande statistik, mejla oss på fafragor@vafabmiljo.se.