Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Kan ni ringa mig innan ni kommer och tömmer vår fettavskiljare?

Ja, vi kan be chauffören ringa dig innan om det finns en särskild andledning, som till exempel en låst bom.