Kan jag ladda ner era certifikat från hemsidan?

Ja, det går bra att ladda ner våra kvalitets- och miljöcertifikat. ADR-certifikat är personliga och all personal som jobbar med farligt avfall hos oss har dessa som visar att vi följer ADR-lagstiftningen. Länk till certifikaten.