Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Får jag fortfarande böter vid felsortering?

Ja. Felsorteringsavgift tillämpas idag vid felsortering i matavfallet eller överfyllda kärl. Avgiften gäller bara för mat- och restavfallet idag. Om det förekommer felsortering i ett förpackningskärl kommer vi tömma det som restavfall och då får kunden betala för den extra tömningen. Hur vi ska komma tillrätta med felsorteringar i framtiden är ännu inte helt bestämt.