Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kan jag få min biogasfaktura via e-post?

Ja, det går bra. Kontakta oss så löser vi det. Däremot går det inte att få den som e-faktura via internetbanken eller Svefaktura.