Kan jag få en elektronisk faktura istället för en papperfaktura?

Elektronisk faktura beställer du via din Internetbank. Den skickas till dig via din Internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan och den ser ut precis likadan ut. Du behöver själv regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några e-fakturor. Byter du bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från VafabMiljö Kommunalförbund. När du har godkänt din e-faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Om du missar att betala din e-faktura, skickar vi en påminnelse på papper. Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura. När du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura från VafabMiljö Kommunalförbund.