Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Kan jag byta till ett 660 liters kärl?

Ja, eftersom dessa kärl är i första hand avsedda för flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter. Kontakta oss för mer information.