Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Kan jag byta till ett 660 liters kärl?

Ja, eftersom dessa kärl är i första hand avsedda för flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter. Kontakta oss för mer information.