Kan en förening börja med fastighetsnära insamling direkt från och med januari 2024?

Gäller det ett helt nytt område så behöver det läggas in i en utbyggnadsplan, så att vi har fordon och personal som kan tömma kärlen. Kontakta oss via mejl eller telefon om ni vill komma igång med fastighetsnära insamling, så hoppas vi kunna möta upp era ambitioner.