Jag vill att hyresgästen ska få fakturan för sophämtning, går det?

Det är ägaren till fastigheten som är ytterst ansvarig för abonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel en verksamhetsutövare eller hyresgäst kan stå som mottagare av fakturan förutsatt att vi har godkänt det. Skulle hyresgästen inte betala så kommer abonnemang och fakturor att överföras till fastighetsägaren.