Jag har fått en kreditfaktura av er, vad ska jag göra med den?

Om du inte har någon skuld till oss, kontakta oss med ett kontonummer så återbetalar vi dig. Det tar en månad från att vi har fått kontonumret. Är du skyldig oss pengar, betala in mellanskillnaden och ange OCR-numret på den fakturan som är obetald.