Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Jag har betalat fakturan men ändå fått en påminnelsefaktura, hur gör jag?

Skicka in en kopia på betalningen (ett kontoutdrag) från din bank så utreder vi vad som har blivit fel: kundservice@vafabmiljo.se eller VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.