Ingen sophämtning på midsommarafton i Västerås

Hur tar vi hand om wellpapp i samfälligheten?

Små förpackningar av wellpapp kan vikas ihop och samlas in med övriga pappersförpackningar. Skrymmande förpackningar ska däremot samlas in på Återbruken eller en Återvinningsstation (gröna containrar).

Dessa förpackningar ingår inte i det som ska samlas in fastighetsnära och som producenterna ersätter. Om det finns plats i sin miljöbod även för skrymmande förpackningar, så är det tillåtet att samla in även dessa och betala extra för den tömningen.