Hur sorterar jag invasiva växter?

VafabMiljö kan både ta emot och ta hand om de invasiva växterna på ett miljöriktigt sätt. Vi kan ta emot växterna på följande sätt:

  • Förpackat i säck: Samtliga Återbruk kan ta emot avfallet (ej blandat med jordmassor/schakt). Säckarna läggs i fraktionen för Tapeter, Takpapp och Gummi och skickas därefter till förbränning. Ingen föranmälan krävs.
  • I täckt container för förbränning: Kan enbart tas emot på vår avfallsstation Norsa med förbränningsanläggning i Köping. Föranmälan krävs senast en dag innan leverans till atervinning@vafabmiljo.se
  • Blandat med jordmassor/schakt: Kan enbart tas emot i täckt container på vår avfallsstation Gryta, Returvägen 20 i Västerås. Vi rekommenderar att Big-bags används vid hanteringen för att minska spridningen. Massorna hamnar därefter på deponi. Föranmälan krävs ett par dagar innan leverans till atervinning@vafabmiljo.se

Dessutom måste en deklaration upprättas oavsett volym som kommer in. Efter granskning klassificeras jordmassorna/schakten och en godkänd deklaration upprättas.