Hur sorterar jag brandsläckare?

Som företag behöver du fylla i en avfallsdeklaration för farligt avfall, kontakta oss, marknad@vafabmiljo.se, så hjälper vi dig.