Risk för förseningar på grund av snö och halka

Hur sorterar jag bläckpatroner?

Om det är färgrester kvar lämnas patronen från skrivare in som farligt avfall på återbruket. Tomma bläckpatroner lägger du i restavfallet.