Hur ska vi hantera invasiva växterna efter t.ex. en dikesrensning?

VafabMiljö kan både ta emot och ta hand om de invasiva växterna på ett miljöriktigt sätt. Vi kan ta emot växterna på följande sätt:

  • Förpackat i säck: Samtliga Återbruk kan ta emot avfallet (ej blandat med jordmassor/schakt). Säckarna läggs i fraktionen för Tapeter, Takpapp och Gummi och skickas därefter till förbränning. Ingen föranmälan krävs.
  • I täckt container för förbränning: Kan enbart tas emot på vår avfallsstation Norsa med förbränningsanläggning i Köping. Föranmälan krävs senast en dag innan leverans till atervinning@vafabmiljo.se
  • Blandat med jordmassor/schakt: Kan enbart tas emot i täckt container på vår avfallsstation Gryta, Returvägen 20 i Västerås. Vi rekommenderar att Big-bags används vid hanteringen för att minska spridningen. Massorna hamnar därefter på deponi. Föranmälan krävs ett par dagar innan leverans till atervinning@vafabmiljo.se

Dessutom måste en deklaration upprättas oavsett volym som kommer in. Efter granskning klassificeras jordmassorna/schakten och en godkänd deklaration upprättas.