Hur ska jag samla in spilloljan som jag vill lämna in på Återbruket?

Som privatperson kan du lämna upp till 5 liter spillolja på återbruket, lämpligtvis i en mindre plastdunk. Större mängder ska transporteras i godkänt emballage och kräver transportdokument och avfallsdeklaration. Detta ska lämnas på Gryta avfallsstation i Västerås. Kontakta oss för att beställa deklarationsblankett.