Hur gör jag som företag när jag endast kommer med avfall som har producentansvar?   

Svar: Kommer du som företagare enbart med el-avfall eller pant vid ditt besök så är det kostnadsfritt, kontakta personalen för mer information.
För annat producentansvarsmaterial, exempelvis förpackningar, så debiteras ditt besök enligt ordinarie pris.

Har du med dig el-avfall eller pant tillsammans med annat avfall debiteras även det besöket enligt ordinarie pris.