Risk för förseningar på grund av snö och halka

Hur gör jag som företag när jag endast kommer med avfall som har producentansvar?   

Svar: Avfall med producentansvar som förs in tillsammans med annat avfall debiteras enligt ordinarie pris.